Partner in de maakindustrie

Strategisch, analytisch, praktisch

Strategisch
Analytisch
Praktisch

Manager of ondernemer in de
Maakindustrie?

Op zoek naar een scherpe strategische schakel?

Strategisch
De maakindustrie is onderhevig aan veel (technologische) veranderingen. Die veranderingen onderbouwt u graag met een scherpe strategie voor uw organisatie. Als onafhankelijk adviseur helpen we u om uw ambities en uitdagingen te vertalen naar een doeltreffende praktische aanpak. Niet alleen woorden, maar ook daden. Soms alleen even klankborden en - wat vaker - verzorgen we een volledig traject van strategisch advies tot praktische uitvoering.

Analytisch
Een vernieuwde strategie voor uw bedrijf heeft gevolgen voor uw organisatie. Dat vraagt om een scherpe, volledige en snelle organisatieanalyse en ondersteunende systemen. Door onze ruime praktijkervaring komen wij snel tot de kern van het probleem. Na een grondige en heldere analyse komen we met een deskundige advies voorzien van een helder praktisch uitvoerbaar stappenplan.

Praktisch
Praktijkgericht handelen vinden we net zo belangrijk als ons strategisch vergezicht. Wij helpen u graag met het uitvoeren van een helder en duidelijk projectplan wat kan rekenen op draagvlak in uw organisatie. Projectmatig en mensgericht laten we uw organisatie koers varen richting de toekomst.

Smarting Industry
Praktisch handelen doen we ook zelf met ons nieuwe kennisplatform Smarting Industry. Door middel van praktijkverhalen geven betrokken partners bij diverse aansprekende innovatieprojecten een antwoord op de vraag wat Smart Industry voor uw bedrijf kan betekenen.

Proudmember of Smarting Industry

Luister hieronder de Smarting Industry-podcast via Spotify of Apple podcast.


Nico Drost

Gedreven en analytisch management consultant, met 20 jaar ervaring in de klantordergestuurde maakindustrie. Opgegroeid in een familiebedrijf en verder gegaan als consultant heb ik veel bedrijven van allerlei omvang in de keuken mogen kijken. Zo heb ik al doende geleerd hoe 'ondernemen' en 'organiseren' met elkaar in evenwicht te brengen zijn.

Ik ben graag van toegevoegde waarde voor uw bedrijfsvoering, niet met grote woorden, maar met praktisch uitvoerbare oplossingen. Ik streef ernaar om een betrouwbare gesprekspartner te zijn op ieder niveau in uw organisatie, mijn ruime praktijkervaring helpt me hierbij. Helderheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid, met oog voor mensen, zijn daarbij mijn uitgangspunten.

Specialties: Smart Industry, ERP, PDM, Productielogistiek, CRM, Document Management, Serviceprocessen, Ketenintegratie, Procesoptimalisatie, Programma- en Projectmanagement, Verandermanagement, Strategieontwikkeling, Business Analyse, Pakketselectie, Reorganisatieadvies, Implementatiebegeleiding.

  n.drost@drostmc.nl

LinkedIn

Onze dienstverlening

Strategieontwikkeling

Het bepalen van een bedrijfsstrategie is pas goed mogelijk als uw visie op de markt en trends, gecombineerd met de missie die u voor ogen heeft, een duidelijk beeld geven waar u heen wilt, welke stappen u daarvoor dient te zetten, en wat er onderweg op u afkomt. Met onze hulp komt u tot een realistisch meerjarenplan.

Organisatieanalyse

Gebaseerd op uw beoogde strategie, en door middel van praktijkgerichte interviews in alle lagen van de organisatie brengen we knelpunten in beeld en stellen een concreet actie- en verbeterplan op. Een gedegen rapportage, met concreet uitvoerbare verbeterpunten, zorgt voor een stevig handvat.

Programma- en Solution Management

Wij zijn in staat om voor u de samenhang tussen de projecten scherp te stellen. We verzorgen voor u de inhoudelijke afstemming van alle diverse taken en activiteiten. In dat proces helpen we u om de juiste keuzes te maken. Er wordt daarbij continue afstemming gezocht tussen directie, management team en de operationele organisatie. Draagvlak is het codewoord.

Verander- en projectmanagement

Samen met u bepalen we de projectdefinitie, vervolgens coördineren we de activiteiten en monitoren we de projectvoortgang. Gedurende het project rapporteren we aan stuurgroep of directie, tot aan het behalen van de projectdoelstelling.